CHUYÊN BÁN BUÔN BÁN LẺ TÚI LỌC RÁC ( LỌC CẶN ) MÁY GIẶT

CHUYÊN BÁN BUÔN BÁN LẺ TÚI LỌC RÁC ( LỌC CẶN ) MÁY GIẶT

6,0kg,6,2kg,6,5kg,6,8kg,7,0kg,7,2kg,8,0kg,8,5kg,9,0kg

Túi lọc máy giặt LG từ 6kg- 12kg

Túi lọc máy giặt Panasonic từ 6,2kg - 9,0kg

Túi lọc máy giặt Sanaky từ 4,5 - 6,5kg

Túi lọc máy giặt National từ 4,5 kg - 7,0kg

Túi lọc máy giặt Daewoo từ 4,5 kg - 7,0kg

sản phẩm bán đồng giá 79k

Đăng nhận xét